“Du blir aldrig färdig och det är som det ska”

Tomas Tranströmer

Poet och psykolog som tilldelades Nobelpriset i litteratur 2011

“Du blir aldrig färdig och det är som det ska”

Tomas Tranströmer

Poet och psykolog som tilldelades Nobelpriset i litteratur 2011

Psykodynamisk psykoterapi

I psykoterapi söker man förstå sina inre sammanhang. Psykoterapi kan beskrivas som ett utforskande av känslor, tankar och handlingar som patienten kommer med. Problem som depression, relationsproblem, ångest, destruktiva livsmönster eller vad det nu må vara – handlar om någonting som oftast har sin grogrund i personens livshistoria och i nuet. Psykoterapi har som syfte att utveckla en förståelse och emotionell kännedom om sig själv och därmed på ett friare och mer ändamålsenligt sätt kunna handskas med livet och lösa sina inre och yttre konflikter.

Handledning

Du som arbetar med psykoterapi eller är psykoterapeut under utbildning, kan få handledning av mig. I handledningen behandlar vi de problem du finner i ditt arbete som terapeut. Handledningen är processinriktad och syftar till att hjälpa dig att förstå den process som du är inbegripen i samt att på ett fördjupat sätt förstå din patients problematik

Om mig

No posts were found for provided query parameters.

Jag är legitimerad psykoterapeut och handledare. Min inriktning är psykodynamisk psykoterapi. 

Jag har arbetat med människors psykiska hälsa och utveckling i hela mitt yrkesverksamma liv. De senaste 20 åren som psykoterapeut och dessförinnan i näringslivet med handledning, intervjuteknik, utbildning och rekrytering.

Eftersom jag arbetar med människors utveckling heter mitt företag, e-postadress och hemsida ”Human Growing”.

Kontakta mig

Välkommen att kontakta mig, nedan finner du mina kontaktuppgifter. 

Hitta till min mottagning

Engelbrektsgatan 35B
114 32 Stockholm
(Se karta)