I psykoterapi får du hjälp att utforska ditt inre för att där hämta styrka och nya upptäckter om dig själv.

Det är mycket svårt att ensam reflektera över upplevelser och erfarenheter som varit känslomässigt påfrestande. I psykoterapin får du hjälp att göra detta.

Du blir medveten om hur händelser och relationer i ditt förflutna har påverkat dig och därför blir det lättare att nu förändra ditt liv. Med större kunskap om vad som påverkat dig och vilka behov du egentligen har, blir du mer fri att välja hur du vill leva ditt liv.

Efter en framgångsrik psykoterapi skall du känna att du är dig själv och att du använder dina förmågor fullt ut.