Jag är legitimerad psykoterapeut (legitimerad av socialstyrelsen). Jag är även certifierad coach och utbildad handledare för andra terapeuter.

Min inriktning är psykodynamisk men jag använder också KBT (kognitiva metoder) i mitt arbete.

Jag har arbetat med människors psykiska hälsa och utveckling i hela mitt yrkesverksamma liv. De senaste 15 åren som psykoterapeut och dessförinnan i näringslivet med handledning, intervjuteknik, utbildning och rekrytering.

Eftersom jag arbetar med människors utveckling heter mitt eget företag, mailadress och hemsida ”human growing”!